ដែលរហ័ស និងងាយស្រួល Confirmation
2-12 ឆ្នាំ។

បរិភោគ|ពិសាភេសជ្ជះនៅភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្អបំផុតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ចង់ទទូលទាន រឺពិសារភេសជ្ជះផ្សេងៗ មិនសូវឃ្លាន ឬឃ្លានខ្លាំង យើងខ្ញុំមានអាហារជូនលោកអ្នកពិសារតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតទល់ព្រលប់។

អាហារពេលព្រឹក

ចាប់បើកជារៀងរាល់ថ្ងៃពីម៉ោង ៦ ព្រឹក - ១០:៣០ ព្រឹក

ចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មីរបស់អ្នកជាមួយនឹងអាហារប៊ូហ្វេពេលព្រឹកដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ និងជម្រើស A La Carte ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ សំរាប់បស្ចិមប្រទេស និងអាហារអាស៊ីផងដែរ។

LANTERN ROOFTOP BAR

OPEN DAILY 5.30 PM to 11.00 PM

Lantern Rooftop Bar is located on the 6th floor of the architectural Baitong Hotel & Resort, BKK1. As soon as you step off the elevator, dare to walk on the glass bridge and access to a stylish and modern rooftop bar where a selection of cocktails is waiting for you. Watch stunning sunsets and the city lights while sipping on your favorite drink!

Eat, drink and feel the breeze at Lantern Rooftop Bar...

KUANG SEAFOOD

ចាប់បើកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ម៉ោង ១១ ព្រឹក - ១០ យប់

ទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ៗបែបថៃនៅភោជនីយដ្ឋាន​ ​KUANG SEAFOOD ដែលជាភោជនីយដ្ឋានគ្រឿងសមុទ្រដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន កូរ៉េ ចិន តៃវ៉ាន់ និងឥឡូវនេះក៏មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អាហារសមុទ្រស្រស់ៗត្រូវបានរៀបចំរតាមរបៀបអាំង ឬដុត សាកសមឥតខ្ចោះជាមួយនឹង "រូបមន្តទឹកជ្រលក់គ្រឿងសមុទ្រ" ដ៏ល្បីល្បាញ។ ទឹកជ្រលក់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Kuang ដោយប្រើគ្រឿងផ្សំល្អបំផុត និងស្រស់បំផុត ហើយត្រូវបានបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ”។

ដែលរហ័ស និងងាយស្រួល Confirmation
2-12 ឆ្នាំ។
BOOK NOW
hotel phnom penh