ដែលរហ័ស និងងាយស្រួល Confirmation
2-12 ឆ្នាំ។

WALL OF FAME

អ្នកពិតជាមានលក្ខណះពិសេស ដូចជាសណ្ឋាគាររបស់ពួកយើង អ្នកពិតជាទាន់សម័យ និង unique ហើយបើសិនអ្នកចែករំលែកបទពិសោធរបស់បៃតង អ្នកអាចជាអ្នកបន្ទាប់ដែលយើងយកទៅបង្ហាញនៅ​ Wall of Fame

គ្រាន់តែធ្វើការ បង្ហោះរូបភាពរបស់លោកអ្នកនៅបែតង លើ Facebook រឺ Instagram​ ហើយធ្វើការ mention #MyBaitong

រៀងរាល់ខែ​ បង្កើតឪកាសសំរាប់ខ្លួនឯងឈ្នះនូរអាហារ​ និងទទួលភេសជ្ជះ ២ម៉ោងដោយមិនគិតថ្លៃ

ដែលរហ័ស និងងាយស្រួល Confirmation
2-12 ឆ្នាំ។
BOOK NOW
hotel phnom penh